Øvelse til at erkende sin sjæl

Her kan man diskutere erfaringer med meditation. Da jeg selv ved lidt om emnet, vil jeg gerne hjælpe, i det små, men jeg har ingen uddannelse, så hvis der for alvor er problemer, skal du henvende dig til din Guru.
Post Reply
User avatar
aldebaran
Hyperaktiv
Posts: 391
Joined: 16 May 2010 23:43
Location: Danmark
Contact:

Øvelse til at erkende sin sjæl

Post by aldebaran »

Denne øvelse virker bedst, når du er voldsomt ophidset over et eller andet. Du kan også bruge den på andre tidspunkter, men så er den ikke så effektiv.

Øvelsen er skrevet til søgende mennesker, men kan bruges af alle der ønsker at møde sin sjæl.
 1. Mens du er meget ophidset, skal du sætte dig ned med et stykke papir og et skrive-værktøj. En PC kan også bruges, men brug ikke tid på formatering. Notepad/Notesblok anbefales.
 2. Brug et par minutter på at skrive ned, hvad du er ophidset over og især, hvad du har lyst at gøre ved det eller den person som ophidser dig. Husk at skrive alle argumenterne ned, så du kan læse dem senere, når du er rolig. Vær ærlig, der er ikke andre der skal se det.
 3. Luk øjnene og læn dig tilbage.
 4. Observer indefra, hvilke tanker og følelser du har og hvordan det opleves i kroppen at have det sådan.
 5. Skriv det hele ned.
 6. Gentag punkterne 3-5 mindst 5 gange, så du får det hele med.
Når du er færdig med denne øvelse, så husk følgende:
 1. Tanker, følelser og emotioner(krops-reaktioner) tilhører personligheden.
 2. Observatøren er ikke en del af personligheden. Det er din sjæl, der observerer.
 3. Beslutningen om at udføre denne øvelse, er ikke en del af personligheden, det er din sjæls guddommelige vilje.
 4. Ved at udføre denne øvelse, har du brugt din skelneevne til at adskille sjælen fra personligheden og oplevet din sjæl og din guddommelige vilje i aktion.
Med øvelse, vil denne skelneevne blive en del af hverdagen og personligheden vil miste sin magt over dig.

God øvelse og må du blive fri.

Anders
Last edited by aldebaran on 17 Aug 2010 14:56, edited 1 time in total.
Aldebaran ! Me wanna go home...
User avatar
aldebaran
Hyperaktiv
Posts: 391
Joined: 16 May 2010 23:43
Location: Danmark
Contact:

An exercise, showing you how to experience your soul

Post by aldebaran »

It is best to do this exercise when you are very angry or upset. It is possible to do it at any other time, but it I think that it will be less effective.

Originally this exercise was designed for people trying to find the truth, but anyone who wants to meet your soul, can do it.
 1. While you are very upset, sit down with pen and paper ready in front of you. You can also use a PC, but don't mind the text format. I will recommend Notepad.
 2. Write down why you are angry and what you want to do about it or to the person, who has made you angry. Also remember to write down all the arguments in your head. This can be useful to read, later, when you have calmed yourself down. Just be honest, no one else is going to see what you have written.
 3. Close your eyes for a moment and lean back in your chair.
 4. Observe, from within, your thoughts, feelings and emotions and how it feels to be in your body right now.
 5. Write it all down.
 6. Repeat actions 3, 4 and 5, at least 5 times, and make sure that you capture all that you experience within.
When you are done, remember this.
 1. Thoughts, feelings and emotions(body reactions) belongs to the personality.
 2. The Observer is not part of the personality. It is your soul observing.
 3. The decision to do this exercise is not part of the personality. It is your souls divine will in action.
 4. By doing this exercise, you have used you ability to discriminate(why has this word become "evil"?) between your soul and the personality and you have experienced your soul and your divine will in action.
If you practice this, this kind of discrimination will become second nature to you and the personality will loose its power over you.

Have a good practise and may you become free.

Anders
Aldebaran ! Me wanna go home...
Post Reply