forum.alodk.dk

Forum for emner på min hjemmeside og andet af interesse.
Dato og tid er 21 okt 2018 18:03

Alle tider er UTC + 1 time
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 7 indlæg ] 
Forfatter besked
Indlæg: 23 sep 2011 18:44 
Offline
Hyperaktiv
Brugeravatar

Tilmeldt: 16 maj 2010 23:43
Indlæg: 390
Geografisk sted: Danmark
TV2 skrev:
Einsteins relativitetsteori skal måske skrives om, for forskere ved Cern i Schweiz har målt partikler - såkaldte neutrinoer - med en hastighed hurtigere end lyset. Det oplyser Reuters.

Neutrinoer er så små, at de normalt flyver tværs gennem andre materialer, fordi de ubesværet passerer tomrummet i atomer.

Antonio Ereditato, der er talsmand for Cern­forskerne, fortæller, at de gennem tre år har målt på neutrinoerne, der er ankommet 60 nanosekunder hurtigere, end hvis forskerne havde sendt en lysstråle af sted.


http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-43984592:cern-sl%C3%A5r-lysets-hastighed--og-einstein.html

Nu er det bare sådan at jeg 1 april 2010 skrev en artikel på min hjemmeside, der argumenterede imod at lyset var den højeste hastighed:

http://alodk.dk/relativ.htm

Jeg skrev:
Er relativitetsteorien rigtig?

Især tanken om at lyset hastighed er den højest opnåelige irriterer mig.

Hvis man baserede alle målinger af hastighed på måleinstrumenter der udelukkende kunne måle bølgen på overfladen af flydende vand, ville en bølges hastighed være den maksimalt opnåelige og man kunne udvikle en relativitetsteori baseret på denne hastighed, som beviste at ingen hastighed kunne være højere og der skulle bruges uendelige mængder af energi til at bevæge sig hurtigere en denne hastighed.

Det samme ville gøre sig gældende, hvis man udelukkende brugte måleinstrumenter der målte lyd i luft ved 1 Atm tryk. Så ville dette være den størst opnåelige hastighed og man ville se dobler effekter mm.

Nu ved vi at de to ovenstående teorier ikke er sande, men hvis vi bruger måleinstrumenter der måler ved hjælp af lys, vil lyset selvfølgelig være den højeste hastighed. Problemet er bare at vi ikke endnu har noget der kan måle med informations-transport der er hurtigere end lyset, så derfor er relativitets teorien "sand" indtil vi finder et andet måleinstrument der er "hurtigere".

Hvis man kunne lave et eksperiment der beviste relativitetsteorien ved en hastighed lavere end lysets, ville dette modbevise at lyset var den højeste hastighed.

Konklusionen må, så vidt jeg kan se, være at den maksimale hastighed er en egenskab ved måle-teknikken og ikke en absolut størrelse.


Det må betyde at jeg havde ret dengang og nu er det interessant om andre end mig selv lægger mærke til det :-(

Mvh.
A.

_________________
Aldebaran ! Me wanna go home...


Top
 Profil  
 
Indlæg: 23 sep 2011 19:28 
Offline
Hyperaktiv
Brugeravatar

Tilmeldt: 16 maj 2010 23:43
Indlæg: 390
Geografisk sted: Danmark
I wrote this on my home page(in Danish) April 1. 2010:

My home page skrev:
Is the theory of relativity correct?

Especially the idea of ​​light speed is the highest attainable standard of annoys me.

If we based all measurements of speed on a measuring devices that are only able to measure a wave on the surface of liquid water, a wave speed would be the maximum attainable and we could develop a theory of relativity based on this speed, proving that no rate could be higher and endless amounts of energy would be necessary to move an object faster than this speed.

The same would be true if you only used measuring devices measuring sound in air at 1 Atm pressure. So this would be the highest attainable speed and one would see the doubling effects, and more.

Now, we know that the above two theories are not true, but if we use measuring devices that measure by light, the light will of course be the highest speed. The problem is that we do not yet have the ability to measure information transport that is faster than light, so this relativity theory is "true" until we find another measuring instrument that is "faster" than the speed of light. This has now been done by CERN.

If you could do an experiment which proved that the theory of relativity was true at a speed lower than that of light, this would disprove that light was the highest speed.

The conclusion must, as far as I can see why the maximum speed is a property of the measurement technique and not an absolute size.


More info:

http://www.ctv.ca/CTVNews/TopStories/20110923/cern-light-speed-neutrinos-110923/

_________________
Aldebaran ! Me wanna go home...


Top
 Profil  
 
Indlæg: 29 sep 2011 23:53 
Offline
Hyperaktiv
Brugeravatar

Tilmeldt: 16 maj 2010 23:43
Indlæg: 390
Geografisk sted: Danmark
Da dette er et dansk forum, skal i da ikke slippe for den danske udgave af teksten:

Dette er er ren inspiration og er ikke baseret på nogen som helst videnskabelige data.
Den eneste grund ti at jeg har lagt denne tekst ud i forum, er for at få det ud af mit sind og ud så alle kan se det.

På denne måde vil jeg forhåbentlig slippe for at tænke på at jeg ikke må glemme dette og få fred i sindet.
Resten af denne tekst er kun mit sind der leger kispus med mig, men jeg håber at i vil syntes at det er interessant.


I lyset af at Relativitets-teorien nu er under pres, idet neutrinoer viser sig at kunne bevæge sige hurtigere end lyset, så har jeg valgt at kaste denne tekst ud på internettet så hurtigt som muligt.

En del af det der står heri kan nemlig være forklaringen på hvorfor lyset bliver bremset, mens neutrinoen, som er elektrisk neutral, kan bevæge sig hurtigere. Da rummet er fyldt af fotoner fra alle mulige stjerner, vil lyset altid skulle bevæge sig et hav af ydre påvirkninger, men en neutrino, bevæger sig upåvirket igennem de elektromagnetiske påvirkninger fra fotonerne. Selv om en foton bliver sendt af sted med en hastighed der er langt højere end "lysets" vil den blive bremset af de omgivende fotoner og hastigheden vil omdannes til indre energi, hvilket vil sige højere frekvens.

Dette skal ses i sammenhæng med min bortforklaring af relativitetsteorien på hjemmesiden hvor der står

Citat:
Er relativitetsteorien rigtig?

Især tanken om at lyset hastighed er den højest opnåelige irriterer mig.

Hvis man baserede alle målinger af hastighed på måleinstrumenter der udelukkende kunne måle bølgen på overfladen af flydende vand, ville en bølges hastighed være den maksimalt opnåelige og man kunne udvikle en relativitetsteori baseret på denne hastighed, som beviste at ingen hastighed kunne være højere og der skulle bruges uendelige mængder af energi til at bevæge sig hurtigere en denne hastighed.

Det samme ville gøre sig gældende, hvis man udelukkende brugte måleinstrumenter der målte lyd i luft ved 1 Atm tryk. Så ville dette være den størst opnåelige hastighed og man ville se dobler effekter mm.

Nu ved vi at de to ovenstående teorier ikke er sande, men hvis vi bruger måleinstrumenter der måler ved hjælp af lys, vil lyset selvfølgelig være den højeste hastighed. Problemet er bare at vi ikke endnu har noget der kan måle med informations-transport der er hurtigere end lyset, så derfor er relativitets teorien "sand" indtil vi finder et andet måleinstrument der er "hurtigere".

Hvis man kunne lave et eksperiment der beviste relativitetsteorien ved en hastighed lavere end lysets, ville dette modbevise at lyset var den højeste hastighed.

Konklusionen må, så vidt jeg kan se, være at den maksimale hastighed er en egenskab ved måle-teknikken og ikke en absolut størrelse.Teksten er rettet visse steder og jeg har grublet videre, så det bliver ganske underligt og rodet, men jeg kommer nok forbi og retter lidt op på den.


Universets basale struktur og hvordan man høster fri energi.

Alt er energi og stof er energi i bevægelse.
Den basale fysiske struktur er energi der bevæger sig i en ring eller cirkel.
Disse ringe er stabile og kan variere i størrelse.
En af de basale ringstrukturer er elektronen og en anden af samme størrelse er positronen, som er positivt ladet.
Når en elektron og en positron danner par og binder sig til hinanden, dannes en foton.
Man kan forestille sig fotonen som en rød og en blå kugle på en snor der roterer, som et hjul, med kuglerne yderst.

Når en foton dannes har den en hvis energi, som giver sig udtryk i rotation og bevægelse i en retning.

Hvis en foton bevæger sig som et hjul i forhold til bevægelses-retningen, har vi en almindelig foton, som er polariseret i forhold til i hvilket plan, parallelt med den bevægelses-retning, den bevæger sig i. Rotationens hastighed bestemmer fotonens frekvens og hermed dens energi-ladning. hvor meget energi den bærer med sig, ud over energien i den den indre struktur.

Bølge/partikel spørgsmålet er en illusion, idet fotonen er både partikel og bølge(med frekvens). Når en foton stoppes af et måleapparat, der måler bølgeegenskaberne, vil energien suges ud af fotonen og man kan ikke bagefter måle masse og hastighed, fordi overskuds-energien er brugt. På samme måde kan man ikke stoppe en foton mekanisk og derefter måle frekvensen, fordi frekvensen er et samspil imellem hastighed og rotation, og efter målingen er fotonen stoppet.

Hvis en foton roterer som en propel, altså vinkelret på bevægelses-retningen, har vi en magnetisk grundpartikel, herfra kaldt en Magtron.
Ordet "magnetron" er allerede blevet brugt. (trist)
Magtronen har en nord og en syd-pol, som er enderne af sin rotations akse.

Når en magnet udsender magnetlinjer, er det magtroner der udsendes fra magnetens poler og da magtronerne er magnetiske, finder de hurtigt hinanden og lægger sig i lange kæder. Det er derfor magnetisme ALTID, eksisterer som linjer og ikke som spredt energi. Disse kæder er magnetlinjer.

Magtronens rotation bestemmer dens indre energi og jo højere energien er des mere inerti vil den have. det betyder at magtroner med høj energi ikke kan ændre retning så let, som magtroner med lav energi. Jo højere en magtrons energi er, des længere og højere vil dens bane være fra magnetens kærneakse.

De magnet-linjer der omkring en kompasnål er svage og kommer hurtigt tilbage til kærneaksen, mens magnetlinjer omkring en planet som Jorden, er lange og magtronerne har en højere energi. Magnetlinjerne der kastes ud fra Solen er meget kraftige og indeholder magtroner med super høj frekvens og energi.

Hvis en Magtron kommer lige imod dig, vil både den positive og den negative pol ramme dig samtidigt. Derfor er der ingen energiudladning og selv de stærkeste magnet-linjer er ikke farlige, men vil måske trække lidt i dine elektroner imens de passerer.

Hvis man kan omringe en magnet-linje med høj energi, og skyde fotonerne sidelæns ud af magnet-linjen, vil man kunne omdanne magnetisme til fotoner og derefter bruge fotonerne til at danne energi i en almindelig fotocelle.

For at fange en magnetlinje, skal man bruge... ja, en magnet, altså en spole med strøm igennem. Inden i denne spole har man en laserstråle som rammer magnet-linjen fra siden. Da den ydre magnet-linje vil gå igennem centerlinjen af det magnetiske felt , er det nemt at vide hvor man skal sigte. Den ydre magnet-linje har meget højere energi og kan ikke bøjes så let som de lokale linjer. Når magtronerne er slået ud af magnet-linjen, bevæger de sig som fotoner og har derfor skiftet egenskaber i forhold til sine omgivelser. De vil ramme fotocellen som en foton, fordi de nu roterer parallelt med bevægelses-retningen. Energien fra laserstrålen vil også blive samlet op af fotocellen og blive genbrugt.

På denne måde kan man trække energi ud af magnet-linjer og samtidigt holde dem fanget så man kan bevæge sig langs dem. Hvis man kan fange magnet-linjer om en planet eller solen, vil man kunne fange meget energi-rige fotoner og hurtigt få genopladet sine batterier.

Stof består af sub-mikroskopiske ringe af magnetisme, som er filtret ind i hinanden i forskellige mønstre.

1. En ring uden forbindelse til andre.

2. To eller flere ringe af samme størrelse, der daner en kæde.

3. En stor ring med en eller flere mindre ringe sat på den store, altså ikke uden om hele ringen, men som en stor og en lille ring, som to led i en kæde.

4. En stor ring med en spiral snoet omkring den store ring. Denne spiral dannes ved at et antal små ringe som var på den store ring delte sig og forbandt sig med nabo-ringen, hele vejen rundt. Dette sker når energi komme udefra og ”ryster” strukturen.

5. Flere af disse ringe, store små og sammensatte, kan forbinde sig med hinanden i utallige mønstre og danner det vi kender som fysisk stof.

Ja, det var hvad jeg havde i tankerne og jeg håber at det kan sætte tanker i gang hos andre, så vi kan komme videre med at forstå vores verden og bruge denne viden til at bygge magnet linje transformatorer, der kan give og uendelige mængder af fri og ren energi.

Udvidelse af teorien med forklaringer.

Beskriv magnetisme igennem jern og hvorfor jern tiltrækkes.
Jernatomer kan skifte retning i sin krystalstryktur og herved trække Magtroner ud af sin kæde i magnetlinien. Herved mister magnetlinjen nogle af sine magnetroner og noget af sin energi. Da magtroner med en lavere energi har en bane tættere på aksen for den magnet de kommer fra, vil de løsrevne magtroner søge ned i lavere baner mens de er i jernet. Da jernet bremser magtronerne vil det blive trukket i samme retning som magnetronerne bevæger sig, altså tættere på magnetens kærne. Noglæe af de løsrevne magtroner, vil have så lav energi at de ikke mere kan slippe væk fra jernet og vil derfor danne magnetlinier, der passerer igennem jernet. På denne måde bliver jernet magnetiseret.

Beskriv en antenne og fotonen langs antennen.

Hvorfor er glas gennemsigtigt? Symetrisk træk i fotoner pga. elektroner bundet i gitter og stærke polære bindinger. glaspulver giver diffust lys da mange overflader bryder lyset i asymmetrisk træk.


beskriv lystes brydning i glas (som et rumskib der paserer planeter)
(hastighed ændres men samme enerti) bølgeformet bane i krystalstrukturen ser ud som lavere hastighed, men hastighed i fotonens spor er den samme. Hastighed er den samme efter passage og derfor er enertien(hastigheden bevaret under passagen.

Beskriv lys der passerer langs krystel og mønstre dannet af lys i krystalgitre.

Forklar lys på tværs af en spole, men hul til lysets passage.

Beskriv lys der bremses i en kold gas. Fotonen skubbes i alle mulige retninger af atomer der både tiltrækker og frastøder fotonen. Fotonen kommer derfor til at rejse ad et meget langt spor, men ændrer ikke sin generelle retning eller sin enerti. Ved passage ind i gassen er der flest frastødninger og derfor vil den summerede hastighed langs bevægelsesretningen blive langsommere, men ved passage ud af gassen vil der være lige så mange frastødninger der skubber fotonen ud af gassen så derfor genvindes den generelle hastighed igen. Hvis min ide passer, vil lyset kun kunne presses ind i den kolde gas vinkelret på gassens overflade, men spejles i en tilfældig retning hvis den kommer ind tæt på vinkelret. Hvis fotonen kommer ind i en lav vinkel vil den spejles perfekt..

Farvet glas er synkront med passage af lys med en bestemt frekvens fordi fotonen roterer med en hastighed der svarer til intervallerne imellem passagen af krystalstrukturens elementer eller et multiplum heraf.

Lysets hastighed:
er der hvor fotoner bremser hinanden når de mødes. Ved lavere hastigheder vil de svinge udenom hinanden og bevare sin fart. Da det tomme rum er fyldt med fotoner fra gigantisk mange stjerner, vil der aldrig være et absolut vakuum, hvor lys kan bevæge sig frit.

Rummet er fyldt op af løse fotoner.

Superstrenge:( fabric of space)
Løse fotoner der ikke roterer danner kæder, som magneter, da den positive og negative ladning tiltrækker hinanden og enderne vil finde hinanden og danne ringe, der udadtil er neutrale men stadig har masse og enerti.(superstrenge. Dette er den sorte masse som mangler i universets vægt.

Nogle fotontråde kan slå knuder på sig selv, inden enderne forbindes. Dette giver mulighed for en overflod af sub-mikro partikler, bestående af fotonkæder. Fotonkæderne kan svinge og derfor indeholde energi, som vi kender som varme. Når varmeenergien lokalt bliver for stor udkastes enkelte fotoner, som varmestråling.

Tyngdekraften(edit 5/3-2012):
Jo tættere fotonkæderne ligger, des større er rumtætheden. Tyngde-kraften opstår når legemer, som er sammensat af fotoner i forskellige mønstre, tiltrækkes af rummet med tættere rum, flere fotonkæder, da de elektriske kræfter, begynder at virke på kort afstand og der er flere foton-ender tæt på, når der er mange fotontråde i nærheden.

Da fotonkæderne danner rummets grundstruktur og kæderne ligger tættere omkring fysiske legemer, kan man betragte tyngdekraften som en konsekvens af forskelle i rummets komprimering. Når lys passerer forbi et tungt legeme, vil rummet være tættere , jo tættere fotonen kommer på legemet. Det betyder at rummet er tættere(mere komprimeret) på den ene side af fotonen end på den side, der vender væk fra legemet. Fotonen bliver altså påvirket asymmetrisk i sin passage tæt på legemet. Dette får fotonen til at dreje.

Forståelsen af dette betyder at man kan lave en tyngde motor ved at komprimere fotonkæder i den foreste ende af et rumskib, for at opnå tyngde-tiltrækning og sprede fotontrådene i den retning man vil væk fra, for at op nå tyngde-frastødning.

Sorte huller og deres poludstråling(edit 5/3-2012):
Sorte huller er rum, hvor fotonkæderne ligger så tæt at en enkelt foton ikke kan passere uden at blive stoppet. Da sorte huller roterer meget hurtigt og fotoner har masse og enerti, vil fotonkæderne tæt på aksen slynges væk fra aksen og der bliver så et rum tæt på aksen med mindre rumtæthed. Derfor vil der på aksen være lav tyngdekraft i forhold til det omkring liggende rum. Fotoner, tæt på aksen, vil derfor kastes ud langs aksen, i det lave tyngdefelt og stråle ud fra polerne, som det ses på fotos fra Hubble teleskopet.

Elektronskal:
er en kæde af fotoner hvor elektronen ridder på. Skallens længde er et multiplum af længden af et foton. Når et foton skydes ind i en elektron skal, optages det i fotonkæden og kæden bliver længere. Derfor har den større indre energi. Det er ikke elektronen der har mere energi, men kæden der er længere. Hvis to elektron skaller(kæder få samme længde når en foton afgives, vil de to kæder kollidere og der vil frigives flere energi-enheder samtidigt, indtil atomet igen er stabilt.

Forklar to-spalte eksperimentet i foton perspektiv.

Ved at lave en lang fotontråd kan man sende informationer, fra den ene ende til den anden. Ved at lave regler for fotontråd-signaler kan man have en enformationslinie, som sender information direkte fra a til b uden at andre kan lytte med. Hvis man forstyrer info-tråden, vil modtageren kunne ”se det”.

Dette kan bruges til at lave supercomputere på subatomart niveau.

_________________
Aldebaran ! Me wanna go home...


Senest rettet af aldebaran 06 mar 2012 00:24, rettet i alt 1 gang.

Top
 Profil  
 
Indlæg: 06 mar 2012 00:02 
Offline
Hyperaktiv
Brugeravatar

Tilmeldt: 16 maj 2010 23:43
Indlæg: 390
Geografisk sted: Danmark
Jeg har opdateret forklaringen for rum og tyngdekraft i teksten oven over og forklaret sorte huller ud fra min teori.

Mvh.
ALO.

_________________
Aldebaran ! Me wanna go home...


Top
 Profil  
 
Indlæg: 18 jul 2015 00:13 
Offline
Hyperaktiv
Brugeravatar

Tilmeldt: 16 maj 2010 23:43
Indlæg: 390
Geografisk sted: Danmark
Lige en ekstra tanke, som jeg skal have beskrevet nøjere.
Energi eksisterer ikke. Det forandring af tilstande og aktivitet, som er bundet til stoffet. Når stoffer påvirker hinanden, ænders stoffernes aktivitet og tilstand, men energien i sig selv har ikke nogen fysisk form, derfor kan energi have så mange forskellige udtryk i aktivitet og tilstand.

E = M x V^2 m=masse, V= hastighed(aktivitet) når 2 masser eller stoffer interagerer gælder denne formel for begge masser

M x V^2 = E = M x V^2 men da den energi som den ene afgiver er det samme som den anden modtager kan man lige så godt skrive
M x V^2 = M x V^2 Der er ikke brug for energi, med mindre man har brug for det til at tænke på.

_________________
Aldebaran ! Me wanna go home...


Top
 Profil  
 
Indlæg: 30 jan 2016 11:53 
Offline
Hyperaktiv
Brugeravatar

Tilmeldt: 16 maj 2010 23:43
Indlæg: 390
Geografisk sted: Danmark
Nu ser det ud til at videnskaben har fået lov til at offentliggøre det jeg har skrevet om for flere år siden Lysets hastighed er ikke den højeste grænse.

http://www.sciencedump.com/content/eins ... peed-light

_________________
Aldebaran ! Me wanna go home...


Top
 Profil  
 
Indlæg: 06 aug 2016 22:10 
Offline
Hyperaktiv
Brugeravatar

Tilmeldt: 16 maj 2010 23:43
Indlæg: 390
Geografisk sted: Danmark
I denne forbindelse vil jeg bare dele dette link. :-)

http://sitsshow.blogspot.dk/2016/08/nik ... -1915.html

_________________
Aldebaran ! Me wanna go home...


Top
 Profil  
 
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 7 indlæg ] 

Alle tider er UTC + 1 time


Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst


Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer

Søg efter:
Hop til:  
cron
POWERED_BY
Danish translation & support by Olympus DK Team